Informatie

Hoofdluis

Zoals u weet komt het regelmatig voor dat er hoofdluis wordt geconstateerd op school. Na iedere vakantie zijn de ‘kammoeders’, actief en wanneer en neten en/of luizen werden gevonden dan kwamen de luizencapes in beeld.

Het nut hiervan is niet aangetoond, het RIVM, Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu bevordert, heeft hier onderzoek naar gedaan. Met name de volgende vragen zijn voor ons van belang:

Hoe zorg ik dat de hoofdluis zich niet verder verspreidt?

Het is belangrijk aan iedereen in de omgeving te laten weten dat er hoofdluis heeft geconstateerd. Denk aan de school, kinderopvang of(sport)c1ubs, opa's, oma's, buren, oppassen en ouders van vriendjes. Zij kunnen dan ook controleren en herinfectie voorkomen door mee te werken aan de maatregelen. Vooral op school is het belangrijk om alle kinderen uit een groep tegelijk te controleren. Bovendien moet de behandeling van kinderen met hoofdluis op één dag starten. Dit voorkomt dat de luizen zich toch nog verspreiden. Daarnaast is het advies om de hele schoolklas 2 weken later opnieuw te controleren

Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig?

Nee, luizen verspreiden zich vooral via haar-haarcontact. Er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond en wordt niet aanbevolen.

In aansluiting hierop hebben we besloten de luizencapes niet meer te gebruiken.

Voor verdere informatie: http://www.rivm.nl