Informatie

Vertrouwenspersoon

Als Vereniging hebben we een klachtenregeling. Als ouders, leerkrachten of leerlingen een klacht hebben en er met de school of de Vereniging niet uit komen, kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht op voldoende gronden berust voor verdere behandeling. Hij/zij heeft verder tot taak na te gaan, of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Een klager kan zich rechtstreeks tot de vertrouwenspersoon wenden, maar ook kan dit door tussenkomst van de contactpersoon, die elke school heeft. U vindt de gegevens van de contactpersoon van uw school in de Schoolgids.

Vanaf 1 januari 2013 is Mariska Hartman uit Hurdegaryp de nieuwe vertrouwenspersoon van de Vereniging.
Het onderwijs is Mariska Hartman niet onbekend. Ze kent het basisonderwijs als ouder, toen haar kinderen naar de basisschool gingen, maar ook bestuurlijk, omdat ze in die tijd voorzitter van de Schoolraad van 'De Winde' was. Daarnaast heeft ze ervaring als vertrouwenspersoon. U kunt haar eventueel bereiken op telefoonnummer 0511-475145.