Nieuws

Op 2 juli werd de nieuwe Bernemienskip de Triangel geopend. ‘s Ochtends was er door workshops een heel muzikaal programma voor de kinderen, tijdens de opening lieten de kinderen hun kunsten zien. Dit alles onder leiding van Jambo Afrika. Daarna werd het nieuwe logo en de nieuwe naam onthuld! 

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er onderwijs en opvang aangeboden onder één dak. Hieraan voorafgaand is er een aanbouw geplaatst aan het speellokaal, waar BSO en peuteropvang aangeboden wordt. Het speellokaal is de plaats voor ontmoeting, zodat er groepsdoorbrekend gewerkt kan worden. Daarnaast heeft het plein een ware metamorfose ondergaan. Het geheel is prachtig geworden!