Nieuws

Het thema van de schoolkerkdienst was dit jaar ‘zorgen voor…’. Het bijbelverhaal over de Barmhartige Samaritaan stond centraal. Het verhaal werd uitgespeeld, maar er was ook ruimte voor liedjes en een gedichtje. Dominee van der Boon legde in de preek uit dat ‘zorgen voor… ‘ een uiting van liefde is. Wat fijn dat we zo samen de dienst konden beleven! In het fotoboek meer foto’s.