Nieuwsberichten

Open dag 2024

Op zoek naar een fijne basisschool voor uw kind? Of wilt u een kijkje nemen in onze mooie school? Kom dan langs tijdens de open dag op donderdag 14 maart a.s. U bent van harte welkom!

Nieuwe naam stichting

Op donderdag 5 november jl. heeft de stichting PCBO Tytsjerksteradiel een nieuwe naam gekregen: Oarsprong PCBO Tytsjerksteradiel bestaat dit jaar 25 jaar. In de loop der jaren heeft de organisatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van onderwijskwaliteit en –vernieuwing en in vier dorpen zijn de christelijke- en de openbare school gefuseerd tot ontmoetingsscholen. In de nieuwe naam kunnen zowel de christelijke scholen als de ontmoetingsscholen zich herkennen en daarnaast doet de naam recht aan de moderne, eigentijdse organisatie die de stichting nu is. Hierbij blijven wij inhoud geven aan onze christelijke waarden en normen.Oarsprong is het startpunt van de ontwikkeling van kinderen. De naam verwoord de aandacht die wij hebben voor de uniciteit van ieder kind en het respect dat we voor elkaar hebben (oars). Daarnaast geeft de naam duiding aan de stappen die kinderen maken tijdens hun basisschoolperiode en aan de voortdurende ontwikkeling van ons onderwijs onder leiding van bevlogen leerkrachten (sprong).