Previous slide
Next slide

Welkom op BMS de Triangel

BMS de Triangel is in 2020 als  kindcentrum gestart in Suwâld. Kinderen van 2 t/m 12 jaar mogen bij ons spelen en leren. Vanuit vertrouwde groepen ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen lijn en ten opzichte van zichzelf. Je wordt gezien op de BMS de Triangel! De peuterspeelzaal en naschoolse opvang zijn aanwezig en wij werken samen om onze kinderen grenzenloos te laten leren.

Ons motto:

‘Meist wêze wa’st bist, lit mar sjen watsto kinst!’

Deze bernemienskip heeft de naam ‘de Triangel’ gekregen. De drie hoeken verwijzen naar de verbinding tussen ouders, kinderen en team. Een goede verbinding tussen deze drie zorgt voor een optimale omgeving waarin kinderen tot bloei kunnen komen. Oók verwijzen de drie hoeken naar de drie samenwerkingspartners; school, peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. De opening in de triangel verwijst naar de contacten met de mienskip, het dorp en ver daarbuiten.

Voor een informatief gesprek en/of rondleiding door de school met onze directeur Marieke van der Veen kunt u een berichtje sturen naar bmsdetriangel@stichtingoarsprong.nl om een afspraak te maken.

Team BMS de Triangel

BMS de Triangel maakt deel uit van Oarsprong.

Snel naar: