Van harte welkom op de website van bernemienskip De Triangel! 

We starten schooljaar 2020-2021 als Integraal Kindcentrum (IKC): school, peuteropvang én buitenschoolse opvang onder één dak. In het Fries wordt dit een ‘bernemienskip’ genoemd. Er is nog veel in ontwikkeling, er wordt steeds meer samengewerkt om sámen een veilige én leerzame plek voor de kinderen te bieden.

Ons motto is: Meist wêze wa’st bist, lit mar sjen watsto kinst!’

Deze bernemienskip heeft de naam ‘De Triangel’ gekregen. Een triangel zorgt voor levendigheid, de levendigheid van de kinderen. De drie hoeken verwijzen naar de verbinding tussen ouders, kinderen en team. Een goede verbinding tussen deze drie zorgt voor een optimale omgeving waarin kinderen tot bloei kunnen komen. Oók verwijzen de drie hoeken naar de drie samenwerkingspartners; CBS Dûbel Ien (school), Kinderwoud (peuteropvang) en Vandaag (BSO). De opening in de triangel verwijst naar de contacten met de mienskip, het dorp en ver daarbuiten.

We werken eraan om de site aantrekkelijk en onderhoudend te houden, zodat u met plezier kennis neemt van onze bernemienskip. 
Hebt u op- of aanmerkingen, dan horen we het graag! U kunt daarvoor het mailadres van onze school gebruiken: bmsdetriangel@pcbotdiel.nl 

Met vriendelijke groet,
team BMS De Triangel 

Wat te doen als mijn kind verkouden is?

Wanneer mag een kind nog naar school en wanneer moet je je kind thuishouden?

 

Klik hier voor de beslisboom.