Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

School: Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ‘s morgens 8.00 uur telefonisch bij ons melden.

Peuteropvang: Kinderen die ziek zijn, kunnen afgemeld worden via de Konnect App.

BSO: Kinderen die ziek zijn, kunnen afgemeld worden via Bitcare.

Aanvragen vakantie of extra verlof

Verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Download hiervoor het verlofaanvraag formulier via de button hieronder. Zie voor nadere informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving valt. 

U kunt de PDF van het formulier na het downloaden uitprinten en invullen, maar u kunt het formulier ook via Adobe Acrobat Reader invullen, opslaan op uw computer en vervolgens e-mailen of uitprinten.