Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties

Schooltijden

Schooltijden

 

School:

We hanteren het vijf gelijke dagen model: Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school. 

De kinderen van level 1 en 2 kunnen de gehele week na de vakanties binnen worden gebracht, vanaf 8.20 uur. In de andere weken, op alle dagen, worden de kinderen van level 1 en 2 door de leerkracht opgevangen bij het kleuterplein. De kinderen van level 3 mogen op het grote plein spelen. De bel gaat om 8.25 uur voor alle kinderen.

De pauze is van 10.00 – 10.15 uur. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. Eerst eten we met de groep in het lokaal, daarna is er tijd voor sport en spel. Wilt u uw kind gezonde voeding meegeven? Graag zoveel mogelijk in een broodtrommeltje en beker, zodat we het afval beperken.

Peuteropvang:

De peuteropvang is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open. Vanwege groeiende vraag naar peuteropvang is de opvang sowieso tot de kerstvakantie 2023 ook op maandag en vrijdag open. Per half jaar wordt gekeken of de peuteropvang op maandag en vrijdag open kan blijven. Dit hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen. 

Er is inloop van 8.30-8.45 uur. Om 12.30 uur kunnen de peuters weer opgehaald worden. Drinken krijgen de kinderen op de opvang, graag een bakje met (gesneden) fruit meegeven. Lunchen doen de kinderen op de peuteropvang. 

BSO:

Er is, m.u.v. van woensdag, op alle werk-dagen opvang mogelijk op deze locatie. 

Vakantieopvang: 8.00 – 18.30 uur.
Voorschoolse opvang (VSO): 6.30 – 8.30 uur.
Buitenschoolse opvang (BSO): 14.00 – 18.30 uur.

Wanneer er voldoende opgaves voor opvang op woensdag binnenkomen zal ook op de woensdagen BSO starten. De VSO is nog niet actief. Bij voldoende opgaves kan hier t.z.t. een groep opgestart worden. Voor meer informatie: www.kindvandaag.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)


Kalender
Schoolgids
Bibliotheek

Bibliotheek


Uitleenmomenten:

(Het schema van de uitleenmomenten volgt nog.)