Onze school  |  Groepen

Groepsindeling schooljaar 2022-2023

OnderbouwUnit 1/2/3maandag t/m woensdag: juf Jannie
dinsdag t/m vrijdag: juf Kim
maandag, donderdag en vrijdag: juf Baukje
MiddenbouwUnit 4/5maandag en dinsdag: juf Alinda
woensdag t/m vrijdag: juf Lisette
Bovenbouw Unit 6/7/8maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: juf Yvonne
woensdag: juf Alinda
maandag t/m vrijdag: meester Jurrian
   
PeuteropvangJuf Nynke
BSOJuf Nynke