Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

De organisatie van de school, het onderwijs en de opvang

Op 17 augustus starten we in het schooljaar 2020-2021 met 73 leerlingen. Er zijn 8 peuters aangemeld voor de opvang en 14 kinderen bij de BSO.

 

De standaardindeling ziet u hieronder:

 

groep 1/2/3

 • Maandag: juf Jannie en juf Myrthe
 • Dinsdag: juf Jannie en juf Myrthe
 • Woensdag: juf Jannie en juf Margriet
 • Donderdag: juf Margriet en juf Myrthe
 • Vrijdag: juf Margriet en juf Myrthe

groep 4/5

 • Maandag: juf Alinda
 • Dinsdag: juf Alinda
 • Woensdag: juf Lisette
 • Donderdag: juf Lisette
 • Vrijdag: juf Lisette

groep 6/7/8

 • Maandag: Juf Hennie en juf Yvonne
 • Dinsdag: Juf Hennie en juf Yvonne
 • Woensdag: Juf Hennie
 • Donderdag: juf Yvonne
 • Vrijdag: juf Yvonne

Directie

 • Juf Marianne Sollie is op wisselende dagen op BMS de Triangel (totaal 2,5 dag).

Aanspreekpunt 

 •  Bij afwezigheid van juf Marianne Sollie is Juf Yvonne op maandag en dinsdag het aanspreekpunt, op woensdag, donderdag en vrijdag juf Lisette.

Interne Begeleiding

 •  Juf Petra is de Intern begeleider, zij is er in principe op de donderdag.

ICT

 • Tineke Woudwijk.

Onderwijsassistent

 • Juf Annie is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.
 • Juf Joke is aanwezig op donderdag en vrijdag.

IKC-medewerker

 • juf Nynke verzorgt op dinsdag- en donderdagochtend de peuteropvang, op maandag- en vrijdagochtend is zij als onderwijsassistente werkzaam in groep 1/2/3.

BSO 

 • Wietske en Charlotte verzorgen in principe dagelijks de BSO.

Missie en visie

Missie:

Bernemienskip de Triangel:

 • begeleidt kinderen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in de steeds veranderende wereld gelukkig en succesvol zijn. 
 • biedt onderwijs én opvang aan kinderen van 2 tot 12 jaar,
 • staat voor uitdagend onderwijs en opvang gebaseerd op waarden met de Bijbel als bron in samenhang met de omgeving;
 • Bernemienskip de Triangel is een voorziening in het dorp. Iedereen is welkom, mits de identiteit van het IKC gerespecteerd wordt.
 • helpt kinderen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen; 

Visie:

Worden wie je bent
Jij in de wereld, in de maatschappij. Jij bent uniek, met je eigen talenten. We hebben vertrouwen in jou, in elkaar. Bij ons ben je veilig. We zien elkaar en hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We accepteren elkaar zoals we zijn. We hebben aandacht voor jou vanuit Christelijke normen en waarden. Er wordt een duidelijke structuur geboden, we hebben eenduidige regels. Dit geeft houvast.  Een nette en verzorgde omgeving vinden wij belangrijk. Samen met jou, je ouders en de begeleiders van het IKC werken wij samen om het IKC tot een veilige ‘bernemienskip’ te ontwikkelen, waarin jij tot bloei komt.

 

Leren wat je kunt
Naast het leren met het hoofd, leer je met je hart en handen. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen door te ervaren, te beleven, te ontdekken en door te doen. Spel vinden we erg belangrijk, dat zie je in het programma en in de leer- en opvangomgeving. We werken met thema’s. Er is ruimte voor eigen initiatief, je werkt met dag- en weektaken. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus aan de hand van moderne lesmethodes en digitale middelen, met aandacht voor de 21th Century Skills.

 

We dagen je uit binnen je eigen mogelijkheden en proberen je talenten te ontdekken. Daarvoor is een uitdagende leer- en speelomgeving erg belangrijk. We dragen zorg voor een duurzame en gezonde omgeving en geven daarbij zelf het goede voorbeeld. In Bernemienskip De Triangel vinden we naast het formele leren, vooral het informele leren belangrijk.

 

We proberen je (mede) eigenaar van het leerproces te maken; samen met de leerkrachten bepaal je de richting, leert doelen stellen en leert te reflecteren op je eigen gedrag en prestaties. Dit wordt zichtbaar in het portfolio.

 

De coachende rol van de leerkracht wordt steeds belangrijker. Daarom blijven we ook steeds leren en werken we aan kwaliteitsverbetering. Van proberen kunnen we leren, jong en oud! Daarbij benutten we elkaars kwaliteiten en talenten.

 

Samen kom je verder
Ouders en medewerkers van het IKC zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen, vertrouwen in elkaar en een goede samenwerking is daarbij een voorwaarde. We denken om elkaar. Elkaar helpen vinden we erg belangrijk. Er is openheid en betrokkenheid binnen het IKC, maar ook met de mienskip in en rondom Suwâld. Het in dialoog gaan met elkaar zorgt voor verbinding. Delen van successen en verdriet is belangrijk, we hechten grote waarde aan vieringen.

Stichting Oarsprong

 

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

 

BMS de Triangel is onderdeel van Oarsprong.