Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Herfstvakantie15 t/m 23 oktober
Kerstvakantie24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart
Pasen7 t/m 10 april
Meivakantie*22 april t/m 7 mei
Koningsdag27 april
Hemelvaart18 en 19 mei
Pinksteren28 en 29 mei
Zomervakantie21 juli t/m 3 september
*Bevrijdingsdag5 mei (valt in de meivakantie)

Schooltijden

School:

We hanteren het vijf gelijke dagen model: Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school. 

 

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen worden gebracht. Om 8.25 uur gaat de bel voor de kinderen uit groep 3 t/m 8. Om 8.30 uur begint de les. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 minuten voor schooltijd naar binnen. 

 

De pauze is van 10.00 - 10.15 uur. Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze. Eerst eten we met de groep in het lokaal, daarna is er tijd voor sport en spel. Wilt u uw kind gezonde voeding meegeven? Graag zoveel mogelijk in een broodtrommeltje en beker, zodat we het afval beperken.

 

Peuteropvang:

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen op dinsdag en donderdag naar de peuteropvang. Er is inloop van 8.30 tot 8.45 uur. Om 11.30 uur kunnen de peuters weer opgehaald worden. 

Drinken krijgen de kinderen op de opvang, graag een bakje met (gesneden) fruit meegeven.

 

BSO:

Er is, m.u.v. van woensdag, op alle werk-dagen opvang mogelijk op deze locatie. 

  • Vakantieopvang: 8.00 - 18.30 uur. 
  • Voorschoolse opvang (VSO): 6.30 - 8.30 uur. 
  • Buitenschoolse opvang (BSO): 14.00 - 18.30 uur.

Wanneer er voldoende opgaves voor opvang op woensdag binnenkomen zal ook op de woensdagen BSO starten. De VSO is nog niet actief. Bij voldoende opgaves kan hier t.z.t. een groep opgestart worden. Voor meer informatie: www.kindvandaag.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO)

 

 

Schoolgids

 

Download de schoolgids »

(De schoolgids is hier vanaf september te downloaden.)

Bibliotheek

Uitleenmomenten:

 

Het schema van de uitleenmomenten volgt nog.